Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Duurzaamheidsnotitie

Duurzaamheidsnotitie van het project Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). De notitie geeft voor de alternatieven uit fase 2 van VBA2030 een inzicht in de milieukosten van de alternatieven en een overzicht van de mogelijkheden voor circulariteit.

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Duurzaamheidsnotitie