Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 Notitie maakbaarheid alternatieven

Notitie maakbaarheid van het project Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). De notitie bekijkt de maakbaarheid van de alternatieven uit fase 2 van VBA2030. Daarbij bekijkt de notitie ook de juridische maakbaarheid.

Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 Notitie maakbaarheid alternatieven