Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Toetskader

Toetskader voor het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030. Het document geeft een overzicht van randvoorwaarden waaraan schepen moeten voldoen om binnen de alternatieven VBA2030 fase 2 inzetbaar te zijn.

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 Toetskader