Grote waternavel

Een exoot is een plant, dier, of ander organisme, dat van nature niet in een gebied voorkomt. Het merendeel van deze exoten geeft geen problemen. Maar de zogenaamde invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen.

Deze video gaat over de grote waternavel. Deze waterplant is geïmporteerd uit Noord-Amerika en verdringt inheemse waterlanten. Een deskundige vertelt hoe deze invasieve soort hier is gekomen en hoe deze kan worden bestreden.

[Voice over] Invasieve exoten zijn uitheemse planten en dieren die Nederland niet op eigen kracht hebben kunnen bereiken. Zij komen door menselijk handelen terecht in de Nederlandse natuur. Deze soorten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, oftewel de natuur in Nederland. De grote waternavel is een plant die veel in vijvers wordt gehouden. De waterplant is geimporteerd uit Noord-Amerika. De verkoop en het bezit van de grote waternavel is verboden. Toch komt de plant nog steeds voor in de natuur.

[Medewerker waterschap] De plant kan zich razendsnel vermeerderen, dus hij groeit sloten, kanalen en grachten snel dicht. En daarmee verdringt hij eigenlijk de planten die er van nature thuishoren; het hele ecosysteem heeft er last van. En daarnaast groeit alles zo dicht dat als het een keer hoog water is en er valt veel regen, en het water moet weg, dan zijn die sloten en kanalen dus verstopt. Dan heb je daar een probleem. Dus de waterschappen moeten echt veel geld uittrekken om het allemaal schoon te maken.

[Voice over] Het waterschap is met het ministerie van LNV en het bedrijfsleven in overleg. Samen bespreken ze wat het bedrijfsleven voor maatregelen kan nemen. De sector is bereid om de verkoop van bepaalde risicovolle planten te stoppen. Ook gaan winkels voorlichting geven aan kopers van deze planten.

[Medewerker waterschap] Die grote waternavel komt in het water omdat hij daar is uitgezet, per ongeluk is losgelaten, uit de vijvers overgegooid in een sloot door mensen. Dat moeten mensen niet meer doen, dus het is heel belangrijk dat mensen zich bewust worden van: als je vijver in de zomer helemaal is volgegroeid en je denkt 'er moet wat uit', gooi het niet in de sloot. Gooi het op een composthoop of doe het in de GFT-bak.