1e deelbesluit op Woo-verzoek over diverse onderwerpen Natura 2000

1e deelbesluit op een verzoek om informatie over diverse onderwerpen die betrekking hebben op Natura 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).