Besluit op Woo-verzoek over natuurvergunning vliegbasis Woensdrecht

Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de verleende natuurvergunning aan vliegbasis Woensdrecht met het kenmerk DGAN-NB/15080895. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over natuurvergunning vliegbasis Woensdrecht