Subsidie natuurbeheer

Boeren die rekening houden met dieren en planten op hun land kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit geldt ook voor particuliere grondeigenaren die hun bos en natuurgrond beheren en hun terrein openstellen voor publiek.

Vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer

Sinds 1 januari 2016 geldt een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Boeren dienen samen plannen in om natuur op hun bedrijven te beheren. Daarvoor kunnen ze als collectief subsidie ontvangen.

Subsidie natuurbeheer

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan verschillende regelingen voor (agrarisch) natuurbeheer. Bijvoorbeeld:

Zie ook