Welke gewasbeschermingsmiddelen mag ik gebruiken?

U mag elk gewasbeschermingsmiddel gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toestaat. Voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een bewijs van vakbekwaamheid nodig. 

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen herkennen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt welke gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen. U herkent toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aan een toelatingsnummer op de verpakking (etiket). Dit nummer bestaat uit 5 cijfers en de hoofdletter N. Het Ctgb publiceert de lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Op deze lijst staan ook de toelatingsnummers. Daarnaast publiceert het Ctgb een lijst met verboden bestrijdingsmiddelen.

Milieuvriendelijke alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen

U kunt ook milieuvriendelijke alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van uw tuin of als u een nieuwe tuin aanlegt. Wilt u tips? Kijk dan op Milieu Centraal. Op OnkruidVergaat.nl delen particulieren en professionals kennis over onkruidbestrijding en gewasbescherming. OnkruidVergaat.nl is een idee van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft u een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit geldt voor boeren, tuinders, loonwerkers en handelaren. Voor een bewijs van vakbekwaamheid moet u een opleiding volgen en examen doen. Het Bureau Erkenningen geeft het bewijs van vakbekwaamheid af.

Boete bij gebruik verboden bestrijdingsmiddelen

Verboden bestrijdingsmiddelen worden uit de handel genomen. Wie het middel toch gebruikt, krijgt een boete.

Aanvragen toelating nieuwe bestrijdingsmiddelen

Producenten die een nieuw bestrijdingsmiddel op de markt willen brengen, moeten bij het Ctgb een toelating aanvragen.