Nederlandse nationaliteit

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederlander worden

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch bij de geboorte, door erkenning of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Manieren om Nederlander te worden

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

  • Automatisch door geboorte, of door erkenning.
  • Via een korte (3 maanden) eenvoudige procedure voor Nederlander worden. Dit heet de optieprocedure. U moet wel behoren tot een in de wet genoemde bijzondere groep.
  • Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar.

Meer informatie over de manieren om Nederlander te worden kunt u verkrijgen bij de gemeente waar u woont. U moet daar namelijk het verzoek indienen. Ook vindt u informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zoals de kosten van Nederlander worden.

Verlies Nederlanderschap bij lidmaatschap terroristische organisatie

Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie  kunnen in de toekomst hun Nederlanderschap verliezen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is aangenomen door de Eerste Kamer.

Mogelijk pas Nederlander na 7 jaar legaal in Nederland

Het kabinet wil dat buitenlanders pas Nederlander kunnen worden als ze 7 jaar legaal in Nederland verblijven. Dit staat in een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer.

De termijn is nu nog 5 jaar. Een langere termijn moet een nóg betere band met Nederland bevorderen voordat iemand de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Afstand doen van andere nationaliteit

In sommige gevallen moet u afstand doen van andere nationaliteit(en) als u Nederlander wordt. Op de website van de IND vindt u meer informatie hierover. Ook leest u hier in welke gevallen u geen afstand hoeft te doen van een andere nationaliteit. Dit hangt bijvoorbeeld af van welke nationaliteit u nu heeft.

(Opnieuw) Nederlander worden in het buitenland

Oud-Nederlanders en sommige niet-Nederlanders in het buitenland kunnen de Nederlandse nationaliteit (opnieuw) aanvragen. Meer informatie hierover staat op de pagina Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen? en in de brochure Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug (pdf, 261 kB) van de IND.

De Rijksoverheid. Voor Nederland