Kan ik afstand doen van mijn Turkse nationaliteit als ik de Turkse dienstplicht niet heb vervuld?

Ja, maar u moet uw Turkse dienstplicht dan wel uitstellen of afkopen. Volgens de Turkse wet zijn Turkse mannen tot hun 45e dienstplichtig. Dit geldt ook als ze buiten Turkije wonen. En ook als ze naast de Turkse nationaliteit nog een andere nationaliteit hebben.

Afstand doen van de Turkse nationaliteit als u jonger bent dan 38 jaar

Bent u jonger dan 38 jaar? Dan kunt u afstand doen van de Turkse nationaliteit zonder dat u de Turkse dienstplicht heeft vervuld of afgekocht. Voorwaarde is dat u uw dienstplicht eerder heeft uitgesteld. Om afstand te doen van de Turkse nationaliteit kunt u een verzoek indienen bij de Turkse ambassade. Daar kunt u ook terecht voor uw vragen over het uitstellen of afkopen van de Turkse dienstplicht.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit verkregen en afstand gedaan van de Turkse? Dan bent u niet meer dienstplichtig naar Turks recht.

Afstand doen van de Turkse nationaliteit als u 38 jaar of ouder bent

Vanaf uw 38e kunt u geen uitstel van de Turkse dienstplicht meer vragen. U kunt dan alleen afstand doen van de Turkse nationaliteit als u voor uw 45e de dienstplicht heeft vervuld of afgekocht.

Heeft u op uw 45e de dienstplicht nog niet vervuld of afgekocht? Dan heeft u zich onttrokken aan militaire dienst. U maakt zich dan schuldig aan een strafbaar feit volgens het Turks recht. U kunt dan geen afstand meer doen van de Turkse nationaliteit. De Turkse ambassade geeft informatie over uw rechten en plichten.

Afgekeurd voor militaire dienst

Wordt u afgekeurd voor militaire dienst? Dan vervalt de dienstplicht helemaal.