Kan ik ontheffing krijgen voor een inburgeringsexamen?

U kunt een ontheffing aanvragen voor het basisexamen inburgering in het buitenland als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als u een ernstig lichamelijk of geestelijk probleem heeft.

Ontheffing inburgeringsexamen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Wilt u in aanmerking te komen voor ontheffing op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden of om medische redenen? Dan moet u eerst een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Als u de aanvraag indient, kunt u schrijnende of medische omstandigheden aanvoeren. Het gaat dan om een combinatie van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor u het basisexamen inburgering in het buitenland niet kunt behalen.

De IND beoordeelt of de bijzondere of medische omstandigheden er toe leiden dat u een ontheffing van het basisexamen krijgt. Voor de medische omstandigheden gebeurt dit op basis van een advies van een arts die door de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst is aangewezen. Deze ontheffing is geregeld in de zogenoemde hardheidsclausule bij de Wet inburgering in het buitenland.

U kunt bij de IND terecht voor meer informatie over inburgering in het buitenland.