Kan ik ontheffing krijgen voor een inburgeringsexamen?

U kunt een ontheffing aanvragen voor het basisexamen inburgering in het buitenland als u een ernstig lichamelijk of geestelijk probleem heeft. Of als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn.

Medische ontheffing basisexamen inburgering in het buitenland

U kunt op medische gronden ontheffing krijgen. Met een medische ontheffing hoeft u het basisexamen inburgering in het buitenland niet te maken. Bijvoorbeeld als u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft waardoor u het examen niet kunt maken. Voor zo’n ontheffing neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst.

Ontheffing inburgeringsexamen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Wilt u in aanmerking te komen voor ontheffing op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden? Dan moet u eerst een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Als u de aanvraag indient, kunt u schrijnende omstandigheden aanvoeren. Het gaat dan om een combinatie van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor u het basisexamen inburgering in het buitenland niet kunt behalen.

De IND beoordeelt of de bijzondere omstandigheden er toe leiden dat u een ontheffing van het basisexamen krijgt. Deze ontheffing is geregeld in de zogenoemde hardheidsclausule bij de Wet inburgering in het buitenland.

Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in Nederland

U kunt de ontheffing aanvragen bij DUO.