Ik heb de Turkse nationaliteit en wil in Nederland gaan wonen. Moet ik inburgeren?

Vanaf 1 januari 2022 moeten nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die in Nederland bij familie willen gaan wonen, eerst een examen doen. Ook imams en godsdienstleraren moeten het zogenoemde basisexamen inburgering halen, voor ze naar Nederland mogen komen. In Nederland moeten zij daarna verder inburgeren. 

Basisexamen inburgering voor aankomst in Nederland

De verplichting om in te burgeren geldt vanaf 1 januari 2022 voor:

  • Nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die langdurig bij familie in Nederland willen gaan wonen;
  • andere nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die naar Nederland komen, ook geestelijk leiders (bijvoorbeeld imams en godsdienstleraren).

U moet het basisexamen inburgering in het buitenland doen als u 18 jaar of ouder bent, maar nog niet de pensioenleeftijd hebt. 

Vanaf 2022 gelden voor u dezelfde inburgeringsregels als voor mensen uit de meeste andere landen die naar Nederland komen. 

Mensen met de Turkse nationaliteit die in Nederland asiel hebben gekregen en hun gezinsleden moesten al inburgeren.

De inburgeringsplicht geldt niet voor:

  • kennismigranten (hoog opgeleide migranten die in Nederland komen werken);
  • studenten;
  • mensen die tijdelijk op bezoek gaan bij gezinsleden die al in Nederland wonen;
  • mensen die tijdelijk in Nederland gaan werken; 
  • mensen met de Turkse nationaliteit die op 1 januari 2022 al in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben.
     

Inburgeren

Als voor u vanaf 2022 de inburgeringsplicht geldt, moet u vanaf 1 januari 2022 voor u naar Nederland komt (dus in het buitenland) een eerste inburgeringsexamen afleggen. U leert dan wat van de Nederlandse taal en over Nederland. Als u slaagt, en naar Nederland mag komen, moet u verder inburgeren. U volgt dan een inburgeringstraject dat bij u past. Gezinsmigranten betalen de kosten voor de inburgering (deels) zelf. 

Zie voor meer informatie over de nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt: Wet inburgering 2021.

Door in te burgeren leert u de taal en de Nederlandse samenleving kennen. Zo kunt u zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Bijvoorbeeld via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk.

Aanmelden

U vindt de informatie over het aanmelden voor het basisexamen inburgering in het buitenland en het maken van een afspraak voor het examen op NaarNederland.nl

In Turkije kunt u examen doen bij VFS Ankara. U moet eerst een afspraak maken. De contactgegevens staan op Nederland Wereldwijd.
 

Verblijfsvergunning en visum

Komt u in Nederland om te werken, studeren, voor uitwisseling of om bij een familielid te gaan wonen? Voor langer dan 90 dagen? Vraag dan vooraf een verblijfsvergunning aan. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. U moet dan opgeven wat de reden is waarvoor u naar Nederland komt.

Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor meer informatie.