Moet ik als nieuwkomer inburgeren?

Of u bij langdurig verblijf in Nederland moet inburgeren, hangt onder meer af van uw nationaliteit. Als u bijvoorbeeld vanuit een ander werelddeel naar Nederland komt, is de kans groot dat u moet inburgeren. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk economisch zelfstandig wordt. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

Inburgering niet voor iedereen verplicht

U hoeft niet verplicht in te burgeren als u de nationaliteit heeft van:

U hoeft ook niet verplicht in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar;
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
 • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft;
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Inburgeringsplicht

In alle andere gevallen moet u verplicht inburgeren. U krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Inburgeringscursus

Om in te burgeren kunt u klassikaal een inburgeringscursus volgen. Maar u kunt ook inburgeren door middel van zelfstudie. U sluit de inburgering af met een examen.

3 jaar de tijd om in te burgeren

U heeft als immigrant na aankomst 3 jaar de tijd om in te burgeren in Nederland

Website met alle informatie over inburgering

Op de website Inburgeren.nl staat alle informatie over de inburgering. Bijvoorbeeld over:

 • kiezen van een taalcursus of inburgeringscursus: voor nieuwkomers die vóór 1 januari 2022 al inburgeringsplichtig waren (zij vallen onder de Wet inburgering 2013);
 • kiezen van de leerroute, samen met een contactpersoon bij de gemeente: voor nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn (zij vallen onder de Wet inburgering 2021);
 • inburgeringsexamen;
 • ontheffing van het inburgeringsexamen;
 • aangepast inburgeringsexamen bij ziekte of handicap;
 • geld lenen voor de inburgering als dat nodig is.

Persoonlijk overzicht maken als u naar Nederland komt

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u naar Nederland komt? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over immigratie en krijg een persoonlijk overzicht. U kunt een overzicht maken voor uzelf, uw partner en uw minderjarige kind.