Indeling nieuw Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering bestaat straks uit 8 boeken. Het nieuwe wetboek is makkelijker in gebruik. Het verhoogt de kwaliteit van de strafrechtspleging en verbetert de prestaties van de strafrechtsketen.

Boeken 1 tot en met  6 van het nieuwe wetboek van strafvordering zijn in zijn geheel te lezen. De Memorie van Toelichting geeft hier meer uitleg over. Het huidige Boek 7 en 8 zijn enkele jaren geleden al gemoderniseerd. Deze Boeken worden aangepast aan de structuur en terminologie van het nieuwe wetboek zodat dit in lijn is met de Boeken 1 tot en met 6.

Indeling nieuwe Wetboek van Strafvordering