Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nieuw Wetboek van Strafvordering

In het Wetboek van Strafvordering staan de regels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Politie, OM, rechters en advocaten moeten zich hier aan houden. 

Het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering maakt het wetboek beter te begrijpen voor de professionals in de rechtspraktijk en voor de burger. Het nieuwe wetboek helpt de strafrechtketen optimaal te functioneren en sluit beter aan bij de aanpak van nieuwe vormen van misdaad, zoals digitale criminaliteit.