Verslag internationale samenwerking in strafzaken

De Tweede Kamer brengt verslag uit over het wetsvoorstel dat ten doel heeft de regeling van internationale samenwerking in strafzaken te herzien. De regeling zal uiteindelijk deel gaan uitmaken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (boek 7).