Video's nieuw Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is beter te begrijpen voor de professionals in de rechtspraktijk. En voor burgers. Onderstaande video's leggen uit waarom een nieuw wetboek belangrijk is.

Lees ook de interviews met de leden van de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering en het Verslag van de briefing in Nieuwspoort over het nieuwe Wetboek van Strafvordering in Nieuwspoort

Interviews visie op het Nieuwe Wetboek van Strafvordering (uitgeschreven tekst)

Wilt u de interviews liever lezen? Van onderstaande interviews is ook een pdf beschikbaar. Zij geven allemaal hun visie op het Nieuwe Wetboek van Strafvordering: