Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

De externe Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (ook wel Commissie Letschert genoemd) is in september 2019 ingesteld door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV). 

In februari 2021 publiceerde de commissie haar advies, met daarbij de aanbeveling dat de strafrechtketen de handen ineen moet slaan om in de volle breedte een ferme stap vooruit zetten. Bovenal dat maakt het mogelijk om het nieuwe Wetboek van Strafvordering straks succesvol in te voeren en samen de kansen te benutten die het wetboek biedt voor versterking van de kwaliteit en doelmatigheid van de keten en voor verkorting van doorlooptijden van strafzaken. In haar advies roept de commissie de strafrechtketen op tot ‘collectieve daadkracht’. Die is volgens haar ‘cruciaal’ voor het nieuwe wetboek.

In haar advies gaat de commissie in op de manier waarop het nieuwe wetboek het best kan worden ingevoerd. Naast het advies heeft de commissie ook een raming gemaakt van de invoeringskosten. Daarvoor heeft de commissie nauw samengewerkt met de partners in de strafrechtketen, zoals Rechtspraak, Openbaar Ministerie, advocatuur en politie.

Leden commissie

Voorzitter van de commissie was prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert. De andere commissieleden waren: prof. dr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin, drs A.H.M. (André) de Jong en drs K. (Korrie) Louwes.

Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert

Rianne Letschert is voorzitter van de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.
Zij is sinds 2016 rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor was ze hoogleraar victimologie en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg.
Daarnaast is ze onder meer als expert consultant in slachtofferzaken verbonden aan het Libanontribunaal, lid van de raad van toezicht van Slachtofferhulp Nederland en lid van het Adviescollege levenslanggestraften.

Lees het interview met Rianne Letschert.

Prof. dr. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin

Marianne Hirsch Ballin is sinds 2018 hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor was ze als advocaat werkzaam bij Pels Rijcken in Den Haag.
Daarnaast is ze adviserend bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees het interview met Marianne Hirsch Ballin.

Drs. K. (Korrie) Louwes

Korrie Louwes is hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarvoor was ze werkzaam als senior management consultant bij bureau Berenschot. Tussen 2010 en 2014 was ze wethouder in Rotterdam, en onder andere als woordvoerder op verschillende ministeries.
In Rotterdam bekleedt ze meerdere maatschappelijke nevenfuncties, onder meer bij Rotterdam Circusstad en het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

Lees het interview met Korrie Louwes.

Drs. A.H.M. (André) de Jong

André de Jong is sinds 2015 verbonden aan ABDTOPConsult, de consultancy- en managementgroep die op het hoogste niveau binnen de Rijksoverheid voorziet in interim-management en advies.
Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën en directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees het interview met André de Jong.

Bekijk ook de video's van enkele commissieleden.