Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

De externe Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering is in september 2019 ingesteld door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV). Deze onafhankelijke commissie heeft 2 taken: een raming maken van de inspanningen en kosten die zijn gemoeid met invoering van het gemoderniseerde wetboek, en het maatschappelijk belang van het wetboek voor het voetlicht brengen.

De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Stafvordering maakt een raming van de invoeringskosten. Ook bekijkt de commissie op welke manier het gemoderniseerde wetboek het best kan worden ingevoerd. De invoering van het wetboek is een grootscheepse operatie: 100.000 professionals krijgen er min of meer mee te maken. Van hen moeten vele tienduizenden worden opgeleid om ermee te werken en werkprocessen en systemen vragen om aanpassing. Om te komen tot een goede raming van de kosten die breed wordt gedragen, werkt de commissie samen met alle partners in de strafrechtketen, zoals Rechtspraak, Openbaar Ministerie, advocatuur en politie.

Voorzitter van de commissie is prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert. De andere commissieleden zijn: prof. dr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin, drs A.H.M. (André) de Jong en drs K. (Korrie) Louwes.

Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert

Rianne Letschert is voorzitter van de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.
Zij is sinds 2016 rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Daarvoor was ze hoogleraar victimologie en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg.
Daarnaast is ze onder meer als expert consultant in slachtofferzaken verbonden aan het Libanontribunaal, lid van de raad van toezicht van Slachtofferhulp Nederland en lid van het Adviescollege levenslanggestraften.

Lees het interview met Rianne Letschert.

Prof. dr. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin

Marianne Hirsch Ballin is sinds 2018 hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor was ze als advocaat werkzaam bij Pels Rijcken in Den Haag.
Daarnaast is ze adviserend bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees het interview met Marianne Hirsch Ballin.

Drs. K. (Korrie) Louwes

Korrie Louwes is hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarvoor was ze werkzaam als senior management consultant bij bureau Berenschot. Tussen 2010 en 2014 was ze wethouder in Rotterdam, en onder andere als woordvoerder op verschillende ministeries.
In Rotterdam bekleedt ze meerdere maatschappelijke nevenfuncties, onder meer bij Rotterdam Circusstad en het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

Lees het interview met Korrie Louwes.

Drs. A.H.M. (André) de Jong

André de Jong is sinds 2015 verbonden aan ABDTOPConsult, de consultancy- en managementgroep die op het hoogste niveau binnen de Rijksoverheid voorziet in interim-management en advies.
Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën en directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees het interview met André de Jong.

Bekijk ook de video's van enkele commissieleden.