Interview met Rianne Letschert

Interview met Rianne Letschert, voorzitter commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.

Rianne Letschert - Nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is in mijn optiek hartstikke nodig. Ik vergelijk het altijd met het bijhouden en bijwerken van onze dijken, onze wegen en onze bruggen. Het legt het fundament onder onze rechtsstaat en dat is met name voor die mensen die in aanraking komen met het strafrecht enorm belangrijk. Dan denk ik aan de verdachten en de slachtoffers die rechtszekerheid verdienen, en dat biedt dit nieuwe wetboek. Ook voor de keten zelf kan het de broodnodige kwaliteitsslag gaan geven. Denk aan het onderwerp van de doorlooptijden waar we al jaren met elkaar over spreken. Door betere ketensamenwerking en betere informatievoorziening, en de werkprocessen daaronder, kunnen we uiteindelijk met elkaar daar iets aan gaan doen. Ik ben inmiddels al twintig jaar bezig met het recht, en het is mijn heilige overtuiging dat we dit nieuwe wetboek echt absoluut nodig hebben.