Interview met André de Jong

Interview met André de Jong, financieel expert commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering