Waarom een nieuw Wetboek van Strafvordering?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) maakt het Wetboek van Strafvordering toegankelijker voor de rechtspraktijk en burgers.

Het wetboek bestaat sinds 1926. Losse onderwerpen zijn wel aangepast en bijgewerkt. Rechters hebben invulling gegeven aan het wetboek. Het recht is vaak niet meer te herkennen op basis van de wettekst. Digitale ontwikkelingen gaan snel en de criminaliteit uit zich op andere manieren. Ook de samenleving is veranderd. Veel redenen om het wetboek te moderniseren.

Voordelen nieuw wetboek

Een aantal voordelen van het nieuwe wetboek:

 • opsporing, vervolging en berechting;
 • gemakkelijker in gebruik;
 • toegankelijk voor de burger;
 • verhoogt de kwaliteit van de rechtspleging;
 • verbetert de prestaties van de strafrechtketen;
 • techniekonafhankelijk, zodat het bij nieuwe technologische ontwikkelingen niet steeds hoeft te worden aangepast.

Wat verandert er voor burgers?

 • slachtoffers wachten minder lang op hun recht;
 • verdachten krijgen sneller hun straf;
 • mensen kunnen klagen als politie of het openbaar ministerie daders niet opsporen;
 • slachtoffers mogen meer zien van het strafdossier dat bij hun rechtszaak hoort;
 • er is meer aandacht voor privacy.