Brandveiligheid bij evenementen, campings en jachthavens

Er gelden landelijke regels om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop).

Regels tot 2018 in gemeentelijke verordeningen

De regels zijn sinds 1 januari 2018 landelijke regels. Daarvoor stonden ze nog in gemeentelijke verordeningen.

Activiteit melden bij uw gemeente

Met een meldingsformulier kunt u een activiteit melden die valt onder de gebruiksmeldingsplicht uit het Bbgbop. U moet de melding ten minste 4 weken voor de start van de activiteit indienen bij de gemeente.

Helpdesk voor vragen over Bbgbop

Heeft u vragen over de uitleg en toepassing van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen? Dan kunt u die stellen aan een speciale helpdesk.

U kunt met onderstaand formulier 1 vraag stellen. Heeft u meer vragen, vul dan meer formulieren in. De helpdesk beantwoordt vragen over de juiste uitleg van de voorschriften. Maar de helpdesk geeft geen antwoord op de vraag, of een gekozen oplossing de juiste is.

Formulier helpdesk brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Uw gegevens

Voer een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Uw vraag

Aard van uw vraag *
Onderwerp *
Positie, werkzaam bij/als *

Maximaal 5000 karakters

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens (e-mailadres en – indien door u aangegeven – uw beroepsgroep) om uw vraag aan de Helpdesk brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) te kunnen beantwoorden en – wat betreft uw beroepsgroep – eventueel voor analyse doeleinden. Uw gegevens worden na een (1) jaar vernietigd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met als specifieke rechtsgrond uw toestemming, om u te kunnen voorzien van een antwoord op uw vraag aan de Helpdesk Bgbop en om te kunnen reageren op uw mogelijke verwijzing naar eerder door u gestelde vragen. De gegevens inzake uw beroepsgroep, ontdaan van overige persoonsgegevens (geanonimiseerd derhalve), kunnen worden gebruikt voor analyse doeleinden en ter verbetering van bouwvoorschriften.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt verwerkt door de medewerkers van de Helpdesk Bgbop. Uw persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in een beveiligde en afgeschermde omgeving en niet met derden gedeeld. In het geval uw vraag en het bijbehorende antwoord wordt gebruikt voor de zogenoemde ‘veel gestelde vragen’ lijst, dan geschiedt dat volledig geanonimiseerd (derhalve ontdaan van alle mogelijke persoonsgegevens).

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Helpdesk Bgbop bewaart de bij de vragen ontvangen persoonsgegevens gedurende een (1) jaar in een beveiligde en afgeschermde omgeving van haar systemen. Bij eventuele beëindiging van de Helpdesk Bgbop zullen uw gegevens ook uit onze systemen worden verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *