Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten