Documenten - Omgevingswet

288 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief Inwoners Kronenburgerforum

Minister Van Veldhoven-Van der Meer (MenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief die de minister van Binnenlandse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2019

Kamerbrief over stelselherziening omgevingsrecht en alternatieve (externe) toetsingsopties DSO-LV

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) informeert de Eerste Kamer over het tijdpad van de behandeling van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2019

Kamerbrief Beleidsrijkheid van wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet en aanvullingswetten

Minister van Veldhoven stuurt een brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Richtlijn | 07-11-2019

Afschrift brief met reactie op brief Inwoners Kronenburgerforum

Brief minister Ollongren (BZK) aan de Inwoners Kronenburgerforum inzake Participatie volgens de Omgevingswet.

Brief | 30-10-2019

Waaruit bestaat het DSO-LV Basisniveau

Beschrijving van de werking van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Kamerbrief over tussenbalans Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren reageert op het verzoek van de Eerste Kamer om een tussentijdse beoordeling van de landelijke voorziening van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Kamerbrief over waardering amendementen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt De Tweede Kamer een brief over de waardering van der amendementen van de Aanvullingswet grondeigendom ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2019

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit ...

Besluit | 14-10-2019

Concept Aanvullingsbesluit geluid artikelsgewijze toelichting

Toelichting bij de artikelen uit het Concept Aanvullingsbesluit geluid.

Besluit | 14-10-2019