Documenten - Omgevingswet

269 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toestsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het ontwerp ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019

Ontwerpbesluit wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Besluit | 17-09-2019

Nota van Toelichting over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit | 17-09-2019

Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2019

Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale ...

Rapport | 09-09-2019

Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

Bijlage 1 - Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

Besluit | 06-09-2019

Nota van toelichting ontwerp-aanvullingsbesluit natuur omgevingswet

Bijlage 2 - Nota van toelichting ontwerp-aanvullingsbesluit natuur omgevingswet

Rapport | 06-09-2019

Kamerbrief over het ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Eenzelfde brief is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

Beantwoording vragen over toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in Capelle aan den IJssel

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019

Achtergronddocument NOVI: opgaven in de fysieke leefongeving

In de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn 21 nationale belangen opgenomen. In dit rapport leest u wat de huidige ...

Rapport | 15-08-2019