Documenten - Omgevingswet

735 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Brondocumenten bestuurskosten BZK januari 2024

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

  Publicatie | 26-02-2024

 2. Beantwoording vragen over de Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2024

 3. Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over de Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over implementatie van de Omgevingswet, in het bijzonder over de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2024

 4. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over de Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 08-02-2024

 5. Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat natuur en milieu

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen uit het mondeling overleg over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 05-02-2024

 6. Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat natuur en milieu

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 05-02-2024

 7. Kamerbrief planning voortgangsinformatie implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2024

 8. Bestuurskosten BZK december 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

  Publicatie | 30-01-2024

 9. Aanvullende verzamelbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 29 januari 2024

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen in het waterdomein. Hij doet dit in ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2024

 10. Regulering van een nieuw beleid voor grondwateronttrekkingen door waterschappen

  Het rapport onderzoekt de regelingen voor onttrekkingen van grondwater van de waterschappen in het stelsel van de Waterwet (keur ...

  Rapport | 25-01-2024