Documenten - Omgevingswet

311 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving, als ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020

Lessons learned Crisis- en herstelwet

Overzicht van de lessen die te trekken zijn uit de experimenten onder de Crisis- en herstelwet.

Rapport | 24-06-2020

Monitor Escalaties Omgevingsrecht: resultaat nulmeting fase I

Onderzoek naar het aantal conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening dat op dit moment door de rechter moet worden ...

Rapport | 24-06-2020

Kamerbrief voortgang Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2020

Ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (22e tranche)

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit uitvoering ...

Besluit | 22-06-2020

Aanbiedingsbrief bij ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (22e tranche)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2020

Beantwoording Kamervragen 21e tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de inhoud van de 21e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2020

Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie juni 2020

Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen ...

Rapport | 11-06-2020

Beantwoording Kamervragen over inzage in ‘Quick Scan’

Minister Ollongren beantwoordt vragen over inzage in het document aangeduid als ‘Quick Scan’. Omdat het rapport vertrouwelijk is, ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-06-2020

Aanbieding onderliggende rapportage Inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de Quick Scan over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omdat het rapport ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2020