Documenten - Omgevingswet

269 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over de voortgang van het Kustpact

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. Met het Kustpact streven betrokken overheden en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2019

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Rapport | 06-06-2019

Toelichting Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Dit onderdeel is een nadere toelichting op de hoofdtekst.

Rapport | 06-06-2019

Achtergronddocument Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Dit achtergronddocument bevat gebiedsbeschrijvingen op basis van de gebiedsdialogen die zijn gehouden.

Rapport | 06-06-2019

Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - Passende beoordeling Natura2000

Achtergronddocument bij het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie.

Rapport | 06-06-2019

Routekaart verduurzamen stelsel Kantoren

Rapport over hoe het Rijksvastgoedbedrijf kan bijdragen aan een beter klimaat.

Rapport | 31-05-2019

De Maatschappelijke Waarde van Rijksvastgoed

Een verkenning aan de hand van acht regionale ontwikkelprojecten

Rapport | 31-05-2019

Kamerbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Kamerbrief over acties omgevingsveiligheid en milieurisico's

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over een aantal acties om de leefomgeving schoner, gezonder en veiliger ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Stand van zaken programma Duurzame Veiligheid 2030

De bijlage beschrijft de stand van zaken van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030). In dit programma werken industrie, ...

Rapport | 29-05-2019