Documenten - Omgevingswet

204 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Wijziging van de Omgevingswet

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de ...

Regeling | 30-04-2019

Kamerbrief over het Kronenburgerforum

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op de brief van het Kronenburgerforum.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2019

Afschrift brief aan het Kronenburgerforum

Reactie van minister Ollongren op brief van het Kronenburgerforum.

Brief | 26-04-2019

Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2019

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel aanpassing Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging Crisis- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel aanpassing Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren reageert op vragen van Kamerleden van de fracties van de PvdA en GroenLinks over het wetsvoorstel tot ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 18-04-2019

Kamerbrief met reactie op aandachtspunten beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op de aandachtspunten uit de procedurevergadering over de beleidsdoorlichting van artikel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

Aanbieding nota van wijziging Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

Nota van wijziging Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Wet tot wijziging van de Omgevingswet en ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 02-04-2019

Reactie op advies bodem

Reactie op het advies van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem.

Rapport | 15-03-2019