Documenten - Omgevingswet

338 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording vraag over ingebrekestellingsprocedure MER-richtlijn

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de vraag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de fase waarin ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2019

Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom

Aanbiedingsbrief van minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer over beantwoording vragen over het ontwerp voor het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2019

Lijst met vragen en antwoorden over Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Antwoorden van minister Van Veldhoven op de vragen over het ontwerp voor het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2019

Onderbouwing statusrapport DSO-Landelijke voorziening

Dit statusrapport is de eerste stap van de minister van BZK in de beantwoording van de vraag van de Eerste Kamer: 'Is het ...

Rapport | 12-12-2019

Memorie van antwoord bij Kamerbrief aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet en Aanvullingsbesluit natuur

Aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet (33 985), memorie van antwoord en beantwoording vragen ontwerp-Aanvullingsbesluit ...

Kamerstuk | 09-12-2019

Kamerbrief over aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet beantwoording vragen ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een brief over aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet (33 985) memorie van antwoord ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 09-12-2019

Kamerbrief met reactie op toezeggingen over Nationale Omgevingsvisie

Minister Van Veldhoven komt 3 toezeggingen na over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2019

Uitstelbrief behandeling Omgevingswet

Minister van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de behandeling van de Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-12-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten

Minister Dekker reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele ...

Rapport | 02-12-2019

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten

Minister Dekker stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht ...

Kamerstuk | 02-12-2019