Documenten - Omgevingswet

266 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief bij Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Beantwoording Kamervragen over de ruimtebrief

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt op vragen over het inzichtelijk maken van de ruimtebrief.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, ...

Besluit | 12-06-2019

Kamerbrief over wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2019

Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - De Staat van de fysieke leefomgeving

Dit achtergronddocument ‘De staat van de fysieke leefomgeving’ is een bijlage bij de milieueffectrapportage voor de Nationale ...

Rapport | 06-06-2019

Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - Beschouwing alternatieve beleidsopties

Met de milieueffectrapportage is op verschillende momenten in het proces van opstellen van de NOVI toegevoegde waarde geleverd ...

Rapport | 06-06-2019

Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie (PlanMER)

Dit is de samenvatting van de milieueffectrapportage (PlanMER) voor de Nationale Omgevingsvisie.

Rapport | 06-06-2019

Kamerbrief over de voortgang van het Kustpact

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. Met het Kustpact streven betrokken overheden en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2019

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Rapport | 06-06-2019

Toelichting Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Dit onderdeel is een nadere toelichting op de hoofdtekst.

Rapport | 06-06-2019