Kamerbrief over onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten'. Hij bespreekt de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en de uitvoering van het beleid rondom het instrument milieueffectrapportage (mer).

Kamerbrief over onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten