Onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten

Het rapport onderzoekt wat de belangrijkste oorzaken zijn van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten (mer) op het moment van toetsing.

Onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten