Spelregels Meerjarenprogramma Transitie Landelijk Gebied

Deze spelregels zijn bedoeld om te komen tot een vlotte, gezamenlijke en gefaseerde besluitvorming over aanvragen voor Rijksbijdragen voor de realisatie van het NPLG.