Beslisnota bij Najaarsbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Najaarsbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit (PDF | 2 pagina's | 138 kB)