Najaarsbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast gaat zij in op de financiering, resultaten en het zicht op maatschappelijk effect. Ook stuurt zij een beslisnota.

Najaarsbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit (PDF | 13 pagina's | 327 kB)

Bijlagen