Hoeveel leden telt een ondernemingsraad (OR)?

Het aantal leden in een ondernemingsraad (OR) hangt af van de grootte van de organisatie. Een OR mag ook zelf bepalen hoeveel leden het heeft. Dit moet dan wel in de OR-regeling van de organisatie omschreven staan.  

Aantal leden ondernemingsraad (OR)

Het aantal werknemers bepaalt hoeveel leden een ondernemingsraad (OR) telt.

  • Bij 50 tot 100 werknemers moet een ondernemingsraad 5 leden hebben.
  • Bij 100 tot 200 werknemers moet een ondernemingsraad 7 leden hebben.
  • Bij 200 tot 400 werknemers moet een ondernemingsraad 9 leden hebben.
  • Bij 400 tot 600 werknemers moet een ondernemingsraad 11 leden hebben.
  • Bij 600 tot 1.000 werknemers moet een ondernemingsraad 13 leden hebben.
  • Bij 1.000 tot 2.000 werknemers moet een ondernemingsraad 15 leden hebben.

Let op, voor iedere 1.000 werknemers meer komen er 2 leden bij (tot maximaal 25 leden).

Aantal leden personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Bij 10 tot 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld worden. Vraagt de meerderheid van de werknemers om een PVT? Dan is een PVT verplicht. Een PVT moet minimaal 3 leden hebben.

Is er geen OR of PVT? Dan organiseert de ondernemer minimaal 2 keer per jaar een personeelsvergadering (PV). De ondernemer geeft het personeel tijdens een PV inspraak en informatie.