Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Scholen bepalen zelf hoe lang een leerling over de havo of vwo mag doen. Volgt een leerling praktijkonderwijs? Dan mag de leerling dit onderwijs niet meer volgen na het einde van het schooljaar waarin die 19 is geworden.

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo

Er zijn geen wettelijke regels die zeggen hoe lang iemand over vmbo, havo of vwo mag doen. Zonder vertraging duurt het vmbo 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar. Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas. In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen:

  • maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas;
  • 1 keer mogen zakken voor het examen; 
  • of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

In de schoolgids staat welke regels de school van uw kind gebruikt.

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is voor mensen vanaf 16 jaar die op de middelbare school zijn uitgevallen, gezakt of dreigen uit te vallen. 

Praktijkonderwijs tot 18 of 19 jaar

Volgt uw kind praktijkonderwijs? Dan mag uw kind op school blijven tot en met het schooljaar waarin het 18 jaar wordt. De Inspectie van het Onderwijs kan dit met 1 jaar verlengen. In bijzondere situaties kan de inspectie besluiten ook daarna het praktijkonderwijs te verlengen. Maar alleen als de school dit verzoek goed onderbouwt. 

Het aanvraagformulier verlenging verblijfsduur praktijkonderwijs (ODT) staat op de website van de Inspectie van het Onderwijs.