Hoe werkt het inschrijven en aanmelden van leerlingen uit Oekraïne?

Scholen schrijven kinderen en jongeren uit Oekraïne zo snel mogelijk in. Daardoor is beter bekend hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland naar school gaan. Deze cijfers zijn nodig voor een overzicht van de bekostiging.

Kinderen en jongeren uit Oekraïne hebben leerplicht

Ouders uit Oekraïne melden hun kind(eren) altijd aan bij een Nederlandse school in de buurt. Deze kinderen hebben een leer- en kwalificatieplicht, net als alle anderen kinderen en jongeren in Nederland.

U kijkt met ouders naar mogelijkheden voor onderwijs. Als reguliere school kunt u ouders uit Oekraïne doorverwijzen naar nieuwkomerslocaties.

Ouders die tijdelijk in een opvanglocatie verblijven, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Die komt dan met een aanbod voor onderwijs. Ouders hebben hierin altijd een keuze. Zij mogen hun kind ook aanmelden bij een school die hun voorkeur heeft.

Leerlingen inschrijven in het register

Scholen kunnen leerlingen uit Oekraïne inschrijven in het register. Er is geen koppeling met het Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Zij hebben:

  • altijd recht op onderwijs;
  • hun verblijfsstatus doet er niet toe.

Vraag ouders naar de datum van aankomst in Nederland, als die nog onbekend is. Bewijsstukken zijn niet nodig.

In het voortgezet onderwijs (vo) vervalt de bewijslast voor datum van binnenkomst. De school moet wel zelf de datum invoeren. In het primair onderwijs (po) worden Oekraïners toegevoegd aan de definitie van vluchtelingen. In het po zijn er geen bewijsstukken nodig.