Hoe krijg ik inkomen als mijn werkgever financiële problemen heeft?

Als uw werkgever financiële problemen heeft, is er een grote kans dat het bedrijf failliet gaat en mogelijk wordt of bent u ontslagen. U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van het UWV als uw werkgever hierdoor uw loon niet meer kan betalen. De tegemoetkoming heet een uitkering wegens betalingsonmacht. Na de uitkering kunt u eventueel een WW-uitkering krijgen.

Wanneer uitkering wegens betalingsonmacht

U kunt de uitkering in de volgende situaties krijgen:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarnaast wijst hij een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Uw werkgever kan niet meer uit de problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Hierbij moet het volgende gelden:
  • Er is geen uitzicht op loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de financiële problemen van uw werkgever.

Vergoedingen betalingsonmacht werkgever

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Het gaat dan om:

 • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, 13e maand, adv-dagen.
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.

Aanvragen uitkering UWV

Heeft de rechter uitgesproken dat uw werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft, dan nodigt het UWV u uit voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het aanvraagformulier voor een uitkering wegens betalingsonmacht. U hoort dan waar en wanneer u het formulier moet inleveren. U krijgt daarna binnen 4 weken een brief waarin staat of u een uitkering krijgt.
Vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de dag waarop uw werkgever u niet meer kan betalen. Als u dit later doet, kunt u meestal geen uitkering wegens betalingsonmacht meer krijgen.