Kan ik het contract met mijn werkgever per direct opzeggen?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet. Deze dringende reden moet u ook direct aan uw werkgever kenbaar maken.

Dringende redenen

Voorbeelden van dringende redenen, voor het per direct opzeggen van uw contract, zijn als de werkgever:

  • de werknemer, zijn familieleden of huisgenoten mishandelt of bedreigt;
  • niet op de afgesproken manier kost en inwoning regelt voor de werknemer.

Vergoeding werkgever

Neemt u ontslag om een dringende reden die uw werkgever veroorzaakte? Dan moet uw werkgever u een vergoeding betalen. 

  • Heeft u een vast of tijdelijk contract dat u tussentijds kan opzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. 
  • Heeft u een tijdelijk contract dat u niet tussentijds kan opzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract zou zijn afgelopen.

De kantonrechter kan, als hij dat eerlijk vindt, deze vergoeding verlagen of verhogen.

Transitievergoeding bij ontslag

U heeft recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig handelen of het niet nakomen van afspraken van uw werkgever.

Niet eens met ontslag

Is uw werkgever het niet eens met uw ontslag op staande voet? Dan kan uw werkgever de kantonrechter vragen om hem een vergoeding toe te kennen die u aan uw werkgever moet betalen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Ook uw werkgever kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.