Kan ik het contract met mijn werkgever per direct opzeggen?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet. Deze dringende reden moet u ook direct aan uw werkgever kenbaar maken.

Dringende redenen

Voorbeeld van dringende redenen zijn:

  • (Grovelijke) mishandeling of bedreiging van de werknemer, zijn familieleden of huisgenoten door de werkgever.
  • Het niet op een behoorlijke wijze in kost en inwoning voorzien door de werkgever, terwijl dit wel is overeengekomen.

Vergoeding werkgever

Neemt u ontslag om een dringende reden veroorzaakt door de opzet of schuld van uw werkgever? Dan moet uw werkgever u een vergoeding betalen. Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd, is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. Gaat het om een tijdelijk contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd? Dan is deze vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter kan, als hij dat billijk vindt, deze vergoeding verlagen of verhogen.

Transitievergoeding

U heeft recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. 

Niet eens met ontslag

Is uw werkgever het niet eens met uw ontslag op staande voet? Dan kan uw werkgever de kantonrechter vragen om hem een vergoeding toe te kennen die u aan uw werkgever dient te betalen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Ook uw werkgever kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.