Kan ik het contract met mijn werknemer per direct opzeggen?

U kunt een contract met een werknemer per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dit heet: op staande voet ontslag. U hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en u hoeft niet na te gaan of herplaatsing van de werknemer op een passende functie nog mogelijk is.

Redelijke grond voor ontslag

U mag de werknemer alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. Dat is het geval bij verwijtbaar handelen of nalaten.

Op staande voet ontslag bij dringende reden

Onder verwijtbaar handelen of nalaten vallen ook dringende redenen om iemand op staande voet te ontslaan. Bijvoorbeeld misleiding en diefstal.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zegt u het contract ‘onverwijld’ (onmiddellijk) op. Dat betekent dat er dringende reden moet zijn. En de dringende reden moet u onmiddellijk aan de werknemer melden.

Werknemer betaalt vergoeding bij opzet of schuld

Stel: u ontslaat de werknemer om een dringende reden. De werknemer geeft u die dringende reden door opzet of schuld. Dat moet die werknemer u een vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding verschilt:

  • Vast contract of tijdelijk contact dat tussentijds kan worden opgezegd
    De vergoeding is gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn.
  • Tijdelijk contact dat niet tussentijds kan worden opgezegd
    De vergoeding is gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. 

De werknemer kan de kantonrechter vragen deze vergoeding te verlagen.

Transitievergoeding bij ontslag

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (wat bij een ontslag op staande voet veelal het geval is). Als een werknemer het er niet mee eens is dat hij geen transitievergoeding ontvangt, kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter. 

Werknemer is het niet eens met ontslag

Is de werknemer het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan kan de werknemer:

  • de kantonrechter vragen het ontslag te vernietigen;
  • de kantonrechter vragen om een vergoeding.

U kunt tegen de uitspraak in hoger beroep gaan als u het er niet mee eens bent.