She Decides-geld voor vrouwen Ethiopië, Jemen, Mali, Bangladesh en Mozambique

Het budget dat het kabinet vorig jaar beschikbaar stelde voor She Decides - voor instandhouding van voorzieningen voor gezinsplanning - is terechtgekomen bij vrouwen in onder meer Ethiopië, Jemen, Mali, Bangladesh en Mozambique. Daarnaast steunde She Decides een aantal programma’s met een grotere reikwijdte, zoals de gehele West-Afrikaanse regio. In totaal gaat het om een bedrag van 29 miljoen euro in 2017 en 2018.

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘She Decides heeft écht iets losgemaakt op het gebied van vrouwenrechten. Het stelt vrouwen en meisjes niet alleen in staat te besluiten over hun eigen lichaam, maar ook over hun eigen toekomst. Als ze kunnen kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen, hebben ze ook een betere kans op economische zelfstandigheid. Ze kunnen dan makkelijker hun school afmaken en investeren in een carrière. Dat is uiteraard goed voor hen, maar ook voor de gehele samenleving waarvan ze deel uitmaken.’

Toenmalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen gaf precies een jaar geleden het startschot voor She Decides. Aanleiding was het decreet van de Amerikaans president Trump. Dat komt erop neer dat veel programma’s voor gezinsplanning voor vrouwen in ontwikkelingslanden wordt stopgezet als hulporganisaties veilige abortus bespreekbaar maken of aanbieden.

Verbetering vrouwenrechten

Het huidige kabinet is She Decides net zo toegewijd als het vorige. Tegelijkertijd gaat het om een integraal pakket voor verbetering van vrouwenrechten. Op het gebied van seksualiteit, maar ook onderwijs, werk en politiek. ‘Die samenhang is belangrijk voor meer kansen voor vrouwen wereldwijd. Daarom investeert het kabinet in versterking van politieke en economische zeggenschap van vrouwen, juist ook in conflictsituaties’, aldus minister Kaag.

‘Zelf zal ik dit bepleiten in de VN-Veiligheidsraad op internationale vrouwendag, waarbij bescherming van vrouwen tegen (seksueel) geweld een belangrijk aandachtspunt is. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes - duurzaam ontwikkelingsdoel SDG 5 - wordt een belangrijke prioriteit in mijn beleidsnota voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.’

She Decides nu internationale beweging

She Decides ontwikkelde zich in 2017 tot een belangrijke, brede internationale beweging van 60 landen, tientallen ngo’s en andere particuliere organisaties (zoals de Bill en Melinda Gates foundation). In totaal is nu 390 miljoen euro opgebracht. Hiermee steunt She Decides  organisaties die niet akkoord gaan met de nieuwe financieringsvoorwaarden van de Amerikaanse regering. In veel landen is voor miljoenen vrouwen toegang tot anticonceptie, seksuele voorlichting, zwangerschapszorg en veilige abortus dus nog steeds mogelijk. Minister Kaag: 'Natuurlijk blijft het een enorme opgave om Amerikaanse fondsen die wegvallen te compenseren. Maar het resultaat van vorig jaar geeft goede moed en toont aan dat we resultaat kunnen behalen. Voor al die miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden die we niet in de steek willen laten.'

Bestemmingen Nederlandse bijdrage

De Nederlandse bijdragen kwamen in verreweg de meeste gevallen terecht bij organisaties die direct zijn geraakt door het presidentieel decreet. Zoals de Yamaan Foundation en Marie Stopes International Jemen die in totaal 4 miljoen euro ontvangen. Met dat geld verzorgen zij voorbehoedsmiddelen, voorlichting en kraamzorg voor 650.000 Jemenitische vrouwen en meisjes.

Een ander voorbeeld is de West African Health Organisation. Die is actief in 15 West-Afrikaanse landen waar anticonceptie slechts in beperkte mate beschikbaar is. Met die Nederlandse steun zijn naar schatting 376.000 vrouwen een jaar lang geholpen. Een andere organisatie die steun krijgt, is United Nations Population Fund (UNFPA). Bovenop een structurele bijdrage voor de periode 2015 t/m 2018 krijgt deze VN-organisatie nog eens 2 miljoen extra. Dat bedrag is voor de inkoop en distributie van voorbehoedsmiddelen in 46 landen. In totaal bereikt She Decides met de 29 miljoen euro meer dan een miljoen vrouwen.

Overzicht van organisaties die Nederlandse steun ontvingen in het kader van She Decides

Organisatie

Bedrag              

Family Guidance Association Ethiopia (FGAE) & Engenderhealth

2017: €1 mln

2018: €3 mln

Yamaan Foundation & Marie Stopes International Yemen (MSIY)

2017: €1 mln

2018: €3 mln

Ondersteunen van lopende Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) -programma’s van NL ambassades in Mali en Bangladesh

2017: €2 mln

2018: €5 mln

West Africa Health Organisation (WAHO, onderdeel van ECOWAS)

2017: €4 mln

2018: €2,6 mln

Safe Action Abortion Fund (ondergebracht bij International Planned Parenthood Federation, IPPF)

2017: €1,4 mln
United Nations Population Fund (UNFPA) Supplies 2017: €2 mln
UNFPA Mozambique 2018: €4 mln