Schone stroom en schoon koken voor 145 miljoen allerarmsten

Met het NL Energy Compact slaan meer dan 25 Nederlandse partijen de handen ineen om de overgang naar duurzame energie in ontwikkelingslanden te versnellen en zo klimaatverandering en armoede te bestrijden. In de periode tot 2030 wil de coalitie bijvoorbeeld een schone manier van koken realiseren voor 45 miljoen mensen, en elektriciteit op basis van duurzame energie voor 100 miljoen mensen.

Wereldwijd hebben ongeveer 800 miljoen mensen geen elektriciteit, vooral in Afrika. Zo’n 2,6 miljard mensen koken hun voedsel met traditionele methoden zoals houtvuur en gedroogde mest. Door luchtvervuiling in huis vallen volgens de WHO naar schatting 3,4 miljoen doden per jaar.

Vergroot afbeelding Koken op houtvuur
Beeld: ©Hivos / Hivos
Binnenshuis koken op houtvuur brengt gezondheidsrisico's met zich mee

In Nederland werken overheid en private partijen al nauw samen aan de overgang naar duurzame energie in het Klimaatakkoord. De initiatiefnemers van het NL Energy Compact - bedrijven, overheid, financiers, NGO’s en kennisinstellingen – lanceerden hun samenwerking op woensdag 15 september. Meer dan 25 partijen willen nu ook internationaal intensiever gaan optrekken in de steun aan ontwikkelingslanden, en samenwerken aan het bereiken van de duurzame energiedoelen van de VN (SDG7).

Zo wil de coalitie in de periode tot 2030 een schone manier van koken realiseren voor 45 miljoen mensen, en elektriciteit op basis van duurzame energie voor 100 miljoen mensen. Ook willen de partijen het gebruik van duurzame energie in humanitaire hulp bevorderen. Bij dit alles willen de partijen de banenkansen voor vrouwen en jongeren verdubbelen.

Presentatie op VN-Energietop

Minister Tom de Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal het initiatief op 24 september presenteren tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op de eerste VN-energietop in veertig jaar. De energietop moet bijdragen aan de ambitie om in 2050 wereldwijd een CO2-neutrale energievoorziening te bereiken. De Nederlandse overheid speelt bij deze VN-top een voortrekkersrol op het gebied van schone en duurzame energie voor al diegenen die nog geen moderne energievoorziening hebben.

De Bruijn: ‘De allerarmsten worden het hardst getroffen door klimaatverandering en hebben daarnaast geen moderne energie. Op weg naar een wereld zonder CO2-uitstoot mogen wij hen daarom niet vergeten. Hierin staan overheid, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen voor uitdagingen waar geen enkele partij alleen de oplossing voor heeft. Denk bijvoorbeeld aan financiering. Daarom is de samenwerking van NL Energy Compact niet alleen uniek in de wereld, maar ook belangrijk. Dat is mijn boodschap aan de aankomende VN-energietop.’