Volgende stap voor nieuwe stadsbrug en openbaar vervoer in Rotterdam

Er komen 35.000 nieuwe woningen bij in de Oostflank van Rotterdam. De Oostflank is het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. De bouw gaat samen met de komst van een nieuwe brug tussen IJsselmonde en Kralingen, snel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en een nieuw treinstation Stadionpark. Zuid en Oost worden zo met elkaar verbonden. Woningen, werk, school en andere voorzieningen worden beter en sneller bereikbaar. De kortere reistijd betekent meer kansen voor iedereen, want er komen meer banen en opleidingen binnen handbereik. Ook bieden de komst van de brug en het nieuwe openbaar vervoer kansen om het gebied (economisch) aantrekkelijker, levendiger en sociaal veilig te maken. De bestaande omliggende wijken profiteren ook mee.

De afspraken hierover zijn vandaag, 18 januari 2024, in een bestuursovereenkomst vastgelegd door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Dit zijn de 4 initiatiefnemers van het project.

Samen stellen zij € 1.288 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de brug en de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Voor station Stadionpark is € 197,4 miljoen beschikbaar.

Tussen 2024 en 2027 worden de brug, de OV-verbinding en het station verder uitgewerkt en concreet gemaakt in overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Deze fase wordt afgerond met een Projectbesluit, waarna de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw kunnen starten.

Grootschalige woningbouw

Om de woningbouwopgave in Nederland van 981.000 woningen te kunnen invullen zet het Rijk in op grootschalige woningbouw door heel Nederland. Dit is nodig vanwege het grote tekort aan woningen in een aantal regio’s waar de realisatie van alleen kleine en middelgrote locaties met goede betaalbare woningen onvoldoende zou zijn. In het voorjaar van 2022 heeft het kabinet, in overleg met betrokken medeoverheden, 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. Tot en met 2030 kunnen daar circa 288.000 woningen worden gerealiseerd (ongeveer 30 procent van de totale opgave) en na 2030 nog eens 300.000 woningen.

De Oostflank is onderdeel van 1 van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. In totaal kunnen hier zo’n 35.000 woningen komen. Tot aan 2030 worden er 19.000 woningen gebouwd en daarna nog eens 16.000, waarvan 30.000 in de gemeente Rotterdam en 5.000 in Capelle aan den IJssel. Bij het nieuwe station Stadionpark zijn meer dan 4.000 woningen voorzien.