Beslisnota bij antwoorden op vragen Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op vragen Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne