Beslisnota bij Kamerbrief over gevolgen besluit RvS toetsing van einde bescherming derdelanders uit Oekraine

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gevolgen besluit RvS toetsing van einde bescherming derdelanders uit Oekraine