Addendum bij de SiSa-bijlage 2023 - Regeling H38

Addendum zowel bij de SiSa-bijlage als de Invulwijzer 2023. Dit is de SiSa informatie horende bij de incidentele specifieke uitkering De Tongelreep (H38). Deze specifieke uitkering is per abuis niet opgenomen in de SiSa bijlage en Invulwijzer 2023.

Addendum bij de SiSa-bijlage 2023 - Regeling H38