Verzamelbrief opvang Oekraïne

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hij doet dit mede namens alle kabinetsleden van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Daarbij gaat hij onder meer in op de financiële afspraken met gemeenten, onderwijs en het effect van de opvang op de toeslagen van gasthuishoudens. Ook geeft hij een budgettaire tabel met daarin de maatregelen van het kabinet.

Verzamelbrief opvang Oekraïne (PDF | 6 pagina's | 274 kB)