Werkwijze bemiddeling tolkdiensten

Uitleg van welke tolkdiensten zorgverleners gebruik kunnen maken, als zij te maken krijgen met patiënten die zijn gevlucht uit Oekraïne.