Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, zijn leerplichtig en moeten naar school. Ouders melden hun kind(eren) aan bij een school of nieuwkomersschool. Gemeenten en scholen in de buurt weten welke scholen dit zijn. Nieuwkomersscholen hebben extra voorzieningen om kinderen van vluchtelingen goed te helpen.

Mail het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor antwoord op algemene vragen over onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Bekijk de handreiking voor handvatten en kaders voor scholen en gemeenten bij het invullen van onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Ondersteuning bij onderwijs aan nieuwkomers

Scholen die te maken krijgen met instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, kunnen terecht bij LOWAN. Deze organisatie ondersteunt scholen bij verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs.