Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. Ouders melden hun kind(eren) hiervoor aan bij een school in de buurt. Soms helpen gemeenten ouders hierbij. Bijvoorbeeld als zij nog in een opvanglocatie wonen.

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een school in de buurt. De school kijkt dan met ouders naar mogelijkheden voor onderwijs. Bijvoorbeeld speciale nieuwkomersvoorzieningen. Deze scholen hebben expertise in het begeleiden van kinderen die gevlucht zijn.

Gemeenten helpen ouders die tijdelijk in opvanglocaties wonen met aanbod voor onderwijs. Ook hierbij mogen ouders hun kind(eren) zelf aanmelden bij een school.

Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne in stappen

  • Stap 1: scholen en speciale nieuwskomersvoorzieningen bieden kinderen eerst opvang in een veilige omgeving. 
  • Stap 2: kinderen krijgen een lesprogramma.
    Nederlandse taallessen zijn daarin een vast onderdeel.
    Kinderen kunnen daardoor beter meekomen in de samenleving. 

Hulp bieden aan scholen in de buurt

Bij sommige scholen is uw hulp en steun welkom. Wilt u helpen? Neem dan contact op met de school of het schoolbestuur bij u in de buurt. 

Bel of mail met vragen over onderwijs

Heeft u vragen over onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne?
Bel naar 1400.
Of stel uw vraag in een e-mail aan de Rijksoverheid.