Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.

Ik ben werknemer

Werkt u in loondienst, bijvoorbeeld bij een bedrijf of (als ambtenaar) bij de overheid? Dan moet u waarschijnlijk gewoon werken op Goede Vrijdag. Dit is in ieder geval zo bij de meeste bedrijven. Wilt u weten of u toch vrij bent? Vraag dit dan na bij uw werkgever. Of kijk in uw contract of cao wat hierover wordt gezegd.

Ik ben scholier of student

Zit u op school of studeert u? Dan bent u zeer waarschijnlijk vrij op Goede Vrijdag. Scholen zijn bijna altijd gesloten op Goede Vrijdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.

Ik ben een ouder met schoolgaand kind

Heeft u een kind dat naar school gaat? Dan is uw kind waarschijnlijk vrij op Goede Vrijdag. Scholen geven in het jaarrooster aan of zij gesloten zijn op Goede Vrijdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.